Helpdesk

Hulp op afstand

 Maze Computers  kan u als klant hulp op afstand bieden.
Het programma daarvoor vereist geen installatie bij u op de werkplek maar kan eenvoudig middels een internetverbinding door u worden gestart, waarbij elke sessie alleen tot stand kan komen na uw uitdrukkelijke toestemming.

De verbinding kan ook op ieder moment door u worden verbroken. De verbinding tussen uw systeem en onze helpdesk wordt gecodeerd met behulp van hybride AES+RSA encryptie. De software hoeft door u niet te worden aangeschaft, u betaalt uitsluitend een vergoeding per sessie of u neemt hiertoe een servicecontract.
Om een sessie te kunnen starten dient u eerst contact op te nemen met onze helpdesk

M: +31 6 23882738 T: +31 594644717

Daarna klikt u op het aangegeven  logo om uw sessie te starten.

Maze HelpdeskMaze Helpdesk